Categories
2020-01-02-03–04-05-06-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

我问他剪完头发帅了,但他说还不够😂

Sent from MailDroid

Categories
2020-01-02-03–04-05-06-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

肥仔上网课闷得慌,叫他运动这样子😪

Categories
2020-01-02-03–04-05-06-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

happy Father’s day 😘 你回忆你的一切小时候乖乖宝贝

Categories
2020-01-02-03–04-05-06-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

减肥瘦身

Categories
2020-01-02-03–04-05-06-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

调皮捣蛋的儿子